Fysiotherapie in Melderslo Groningen NL

Fysiotherapie in  Melderslo Groningen NL is voortdurend in ontwikkeling. Voor ons een extra uitdaging om het vak en ons werk  zo goed mogelijk uit te voeren. Wij proberen u dagelijks de beste zorg te geven. Wij zijn continue bezig om volgens de laatste inzichten en voorschriften te handelen. Al onze fysiotherapeuten in Melderslo Groningen NL zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister en volgen de richtlijnen van het KNGF, onze beroepsgroep.
Ieder van ons is, naast allround fysiotherapeut in Melderslo Groningen NL, geschoold in een speciale behandelmethode of is hiervoor in opleiding. Hierdoor kunnen we u binnen onze praktijken diverse specialisaties aanbieden.
Natuurlijk wordt de gewone fysiotherapie in Melderslo Groningen NL hierbij niet vergeten, immers alle klachten hebben voldoende aandacht en zorg nodig.
Beweegprogramma’s en manuele therapie
Beweegprogramma’s zijn, de naam zegt het al, vastomlijnde programma’s voor bewegen. Hierin wordt, zowel door ons als door de overheid en de beroepsgroep, gestimuleerd tot goed bewegen. Ondanks een aandoening of beperking toch verantwoord trainen.
De programma’s die door ons worden aangeboden zijn goedgekeurd door Menzis en de meeste andere zorgverzekeraars. Voor u een voorwaarde om de gemaakte kosten vergoed te krijgen. De richtlijnen zoals vastgelegd bij de beweegprogramma’s worden zoveel mogelijk gevolgd. Tevens werken wij, voor een goede zorg, samen met diverse ketenpartners. Binnen onze praktijk onder andere met een logopediste, diëtiste en podoloog.
Op dit moment bieden wij aan:
 • Beweegprogramma Diabetes Mellitus type II
 • Beweegprogramma COPD
 • Beweegprogramma hartfalen
 • Beweegprogramma cardiovasculair management
Het traject bestaat uit :
 • Intake, het goed in kaart brengen van uw probleem en mogelijkheden en onmogelijkheden bespreken.
 • Afspraken maken tussen cliënt en fysiotherapeut, u weet wat er van u verwacht wordt!
 • Regelmatige testen, tussentijds en eindtest.
 • Schriftelijke rapportage aan uw huisarts, specialist en/of praktijkondersteuner huisarts.
Het doel van manuele therapie in Melderslo Groningen NL is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds je houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.
Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van je klachten te beoordelen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.
Voor welke klachten is manuele therapie geschikt?
Klachten die veroorzaakt worden door stoornissen in de gewrichten kunnen door een manueel therapeut positief worden beïnvloed.
Onderstaande klachten zijn mogelijk een aangrijpingspunt voor manuele therapie
 • hoofd- en nekpijn
 • nek- en schouderklachten die doortrekken tot in de armen
 • rugklachten hoog in de rug met rib en borstpijn
 • lage rugklachten
 • bepaalde vormen van duizeligheid (nek)
 • kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten
Graag geven onze gespecialiseerde manueeltherapeutische collega’s uitleg over de behandeling.
Sportfysiotherapie
Bewegen is gezond. Niet te veel, maar zeker niet te weinig. Velen van u beoefenen dan ook één of meerdere sporten. De één houdt het bij een uurtje fietsen in de week, de ander is fanatieker en beoefent wielrennen op hoog nivo.
Sportfysiotherapie is niet alleen bedoeld voor de topsporter, immers de inspanning die u levert kan voor uw lijf ook topsport zijn.
Het is belangrijk hierbij grenzen te kennen en onderkennen. Blessures kunnen de sport en de sportprestaties enorm verpesten; een goed advies en goede begeleiding zijn daarom heel zinvol. Voordat met sporten gestart wordt is het mogelijk een test uit te voeren; onze eigen fitheidstest of de fysiofitheidsscan van het KNGF. Deze laatste is voor Menzis verzekerden vanaf AV1 gratis. Dus een goed begin is het halve werk.
Kinderen zitten op school en leren daar lezen, schrijven, rekenen. Ze huppelen, springen en spelen buiten. Het zijn de houdingen en bewegingen die horen bij het bewegen van kinderen. De basis hiervoor is de sensomotorische ontwikkeling. Sensomotoriek is de koppeling tussen sensoriek en motoriek. Sensoriek is het opdoen van prikkels door de zintuigen. Oren, ogen, tastzin en evenwicht. De motoriek is het vermogen om te kunnen bewegen, te zitten, staan, lopen en springen.
De sensorische ontwikkeling vormt niet alleen de basis voor de motorische ontwikkeling, maar heeft ook een belangrijke invloed op de totale ontwikkeling van het kind. Te weinig motorische ontwikkeling kan bijvoorbeeld problemen geven bij de taalontwikkeling van een kind.
Door bewegen leren kinderen hun lichaam kennen en van daaruit de omgeving. Als kinderen met elkaar spelen, zijn motoische vaardigheden belangrijk. Altijd als laatste gekozen worden, omdat je niet goed kunt vangen of hard kunt lopen, kan een negatief zelfbeeld geven. Het kind kan de moed verliezen, minder zelfvertrouwen ontwikkelen en last van faalangst krijgen.
Wanneer er vermoeden bestaat dat er een (senso) motorische achterstand is, wordt eerst een onderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek krijgt de therapeut inzicht in het motorisch kunnen van het kind.
 
Het onderzoek omvat de volgende onderdelen:
 • evenwicht
 • grove motoriek
 • fijne motoriek
 • oog- en handcoordinatie
 • lichaamsschema
 • houding en beweging
 • tijd- en ruimte orientatie
 • motorische ontwikkelingsfase
COPD
Onder COPD ( Chronic Obstructive Pulmonary Disease ) vallen chronische longaandoeningen als brochiits en longemfyseem. Er is een onderverdeling in stadia GOLD 1 tot  4. Het is een veelomvattende aandoening; van luchtweg ontstekingen tot moeilijk ademhalen en slecht kunnen inspannen. Zelfs eten kan teveel energie kosten en daardoor kan gewichtsverlies ontstaan. De ziekte kan niet genezen worden, maar behandeling geeft steeds betere resultaten. Ook zelf kunt u  er veel aan doen!
Fysiotherapie Ootmarsum en Langeveen maken deel uit van het samenwerkingsverband COPE-ACTIEF met het MST. Longartsen en 18 fysiotherapie pratkijken werken hierbij samen. Voortdurende scholing en toepassen van de nieuwste wetenschappelijke en trainingsinzichten is de meerwaarde hiervan. Ook met huisartsen in de regio wordt samengewerkt in COPD projecten ( oa de pilot van TOCHT )
Uit onderzoek is vast komen te staan dat bewegen/trainen veel winst kan opleveren.Het uithoudingsvermogen en de kracht van arm en beenspieren worden hierdoor beter. Aanleren van een andere ademhaling kan zorgen voor minder benauwdheid. De kwaliteit van leven gaat omhoog.
Hiervoor is een goede begeleiding noodzakelijk. Door onze interesse in dit vakgebied en uitgebereide scholing van onze fysiotherapeuten kunnen wij u deze aanbieden. Na verwijzing van een huisarts en/of longarts starten wij de behandeling. Het opstellen van het behandelplan is  afhankelijk van de ernst van de aandoening en de mogelijkheden tot training.
Meestal zult u verbaasd staan wat er nog mogelijk is. Naast ademcontrole en technieken tot beter ademhalen en hoesten ( pursed llip breathing en huff technieken ) krijgt u hopelijk meer uithoudingsvermogen. Vrijwel iedere dag is er onder begeleiding mogelijkheid tot training.
Kosten: COPD valt onder de chronische aandoeningen. Dit bekent dat de behandelingen grotendeels uit de basisverzekering vergoed worden. Bij vragen willen wij u graag adviseren.
Schouderklachten
De NSA therapeut behandeld de nek, schouder en armklachten volgens de door D.J. Stenvers ontwikkelde methode. Deze methode gaat uit van het mobiliseren van het schoudergewricht op een andere manier. Vanuit de reguliere fysiotherapie wordt de arm ten opzichte van het schouderblad bewogen.  Deze 2,  arm en schouderblad,  vormen samen het schoudergewricht. Nu echter wordt het schouderblad ten opzichte van de arm bewogen. Veelal is deze werkwijze minder pijnlijk en veel effectiever om beperkingen te verminderen. Bij klachten als frozen shoulder of impingement (inklemming of beklemming van weefsel onder het schouderdak) heeft de NSA methode sterk de voorkeur en leidt veelal sneller tot resultaat.
Na herstel van en vermindering van de (nachtelijke) pijn kan er een oefenprogramma opgesteld worden. Hierbij wordt de teruggekregen bewegelijkheid (mobiliteit) verder getraind. De belastbaarheid van de schoudergordel komt met behulp van deze training op nivo.
In onze werken wij  volgens de NSA Stenvers methode.

Fysiotherapie in Rottum Groningen NL

Fysiotherapie in  Rottum Groningen NL is voortdurend in ontwikkeling. Voor ons een extra uitdaging om het vak en ons werk  zo goed mogelijk uit te voeren. Wij proberen u dagelijks de beste zorg te geven. Wij zijn continue bezig om volgens de laatste inzichten en voorschriften te handelen. Al onze fysiotherapeuten in Rottum Groningen NL zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister en volgen de richtlijnen van het KNGF, onze beroepsgroep.
Ieder van ons is, naast allround fysiotherapeut in Rottum Groningen NL, geschoold in een speciale behandelmethode of is hiervoor in opleiding. Hierdoor kunnen we u binnen onze praktijken diverse specialisaties aanbieden.
Natuurlijk wordt de gewone fysiotherapie in Rottum Groningen NL hierbij niet vergeten, immers alle klachten hebben voldoende aandacht en zorg nodig.
Beweegprogramma’s en manuele therapie
Beweegprogramma’s zijn, de naam zegt het al, vastomlijnde programma’s voor bewegen. Hierin wordt, zowel door ons als door de overheid en de beroepsgroep, gestimuleerd tot goed bewegen. Ondanks een aandoening of beperking toch verantwoord trainen.
De programma’s die door ons worden aangeboden zijn goedgekeurd door Menzis en de meeste andere zorgverzekeraars. Voor u een voorwaarde om de gemaakte kosten vergoed te krijgen. De richtlijnen zoals vastgelegd bij de beweegprogramma’s worden zoveel mogelijk gevolgd. Tevens werken wij, voor een goede zorg, samen met diverse ketenpartners. Binnen onze praktijk onder andere met een logopediste, diëtiste en podoloog.
Op dit moment bieden wij aan:
 • Beweegprogramma Diabetes Mellitus type II
 • Beweegprogramma COPD
 • Beweegprogramma hartfalen
 • Beweegprogramma cardiovasculair management
Het traject bestaat uit :
 • Intake, het goed in kaart brengen van uw probleem en mogelijkheden en onmogelijkheden bespreken.
 • Afspraken maken tussen cliënt en fysiotherapeut, u weet wat er van u verwacht wordt!
 • Regelmatige testen, tussentijds en eindtest.
 • Schriftelijke rapportage aan uw huisarts, specialist en/of praktijkondersteuner huisarts.
Het doel van manuele therapie in Rottum Groningen NL is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds je houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.
Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van je klachten te beoordelen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.
Voor welke klachten is manuele therapie geschikt?
Klachten die veroorzaakt worden door stoornissen in de gewrichten kunnen door een manueel therapeut positief worden beïnvloed.
Onderstaande klachten zijn mogelijk een aangrijpingspunt voor manuele therapie
 • hoofd- en nekpijn
 • nek- en schouderklachten die doortrekken tot in de armen
 • rugklachten hoog in de rug met rib en borstpijn
 • lage rugklachten
 • bepaalde vormen van duizeligheid (nek)
 • kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten
Graag geven onze gespecialiseerde manueeltherapeutische collega’s uitleg over de behandeling.
Sportfysiotherapie
Bewegen is gezond. Niet te veel, maar zeker niet te weinig. Velen van u beoefenen dan ook één of meerdere sporten. De één houdt het bij een uurtje fietsen in de week, de ander is fanatieker en beoefent wielrennen op hoog nivo.
Sportfysiotherapie is niet alleen bedoeld voor de topsporter, immers de inspanning die u levert kan voor uw lijf ook topsport zijn.
Het is belangrijk hierbij grenzen te kennen en onderkennen. Blessures kunnen de sport en de sportprestaties enorm verpesten; een goed advies en goede begeleiding zijn daarom heel zinvol. Voordat met sporten gestart wordt is het mogelijk een test uit te voeren; onze eigen fitheidstest of de fysiofitheidsscan van het KNGF. Deze laatste is voor Menzis verzekerden vanaf AV1 gratis. Dus een goed begin is het halve werk.
Kinderen zitten op school en leren daar lezen, schrijven, rekenen. Ze huppelen, springen en spelen buiten. Het zijn de houdingen en bewegingen die horen bij het bewegen van kinderen. De basis hiervoor is de sensomotorische ontwikkeling. Sensomotoriek is de koppeling tussen sensoriek en motoriek. Sensoriek is het opdoen van prikkels door de zintuigen. Oren, ogen, tastzin en evenwicht. De motoriek is het vermogen om te kunnen bewegen, te zitten, staan, lopen en springen.
De sensorische ontwikkeling vormt niet alleen de basis voor de motorische ontwikkeling, maar heeft ook een belangrijke invloed op de totale ontwikkeling van het kind. Te weinig motorische ontwikkeling kan bijvoorbeeld problemen geven bij de taalontwikkeling van een kind.
Door bewegen leren kinderen hun lichaam kennen en van daaruit de omgeving. Als kinderen met elkaar spelen, zijn motoische vaardigheden belangrijk. Altijd als laatste gekozen worden, omdat je niet goed kunt vangen of hard kunt lopen, kan een negatief zelfbeeld geven. Het kind kan de moed verliezen, minder zelfvertrouwen ontwikkelen en last van faalangst krijgen.
Wanneer er vermoeden bestaat dat er een (senso) motorische achterstand is, wordt eerst een onderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek krijgt de therapeut inzicht in het motorisch kunnen van het kind.
 
Het onderzoek omvat de volgende onderdelen:
 • evenwicht
 • grove motoriek
 • fijne motoriek
 • oog- en handcoordinatie
 • lichaamsschema
 • houding en beweging
 • tijd- en ruimte orientatie
 • motorische ontwikkelingsfase
COPD
Onder COPD ( Chronic Obstructive Pulmonary Disease ) vallen chronische longaandoeningen als brochiits en longemfyseem. Er is een onderverdeling in stadia GOLD 1 tot  4. Het is een veelomvattende aandoening; van luchtweg ontstekingen tot moeilijk ademhalen en slecht kunnen inspannen. Zelfs eten kan teveel energie kosten en daardoor kan gewichtsverlies ontstaan. De ziekte kan niet genezen worden, maar behandeling geeft steeds betere resultaten. Ook zelf kunt u  er veel aan doen!
Fysiotherapie Ootmarsum en Langeveen maken deel uit van het samenwerkingsverband COPE-ACTIEF met het MST. Longartsen en 18 fysiotherapie pratkijken werken hierbij samen. Voortdurende scholing en toepassen van de nieuwste wetenschappelijke en trainingsinzichten is de meerwaarde hiervan. Ook met huisartsen in de regio wordt samengewerkt in COPD projecten ( oa de pilot van TOCHT )
Uit onderzoek is vast komen te staan dat bewegen/trainen veel winst kan opleveren.Het uithoudingsvermogen en de kracht van arm en beenspieren worden hierdoor beter. Aanleren van een andere ademhaling kan zorgen voor minder benauwdheid. De kwaliteit van leven gaat omhoog.
Hiervoor is een goede begeleiding noodzakelijk. Door onze interesse in dit vakgebied en uitgebereide scholing van onze fysiotherapeuten kunnen wij u deze aanbieden. Na verwijzing van een huisarts en/of longarts starten wij de behandeling. Het opstellen van het behandelplan is  afhankelijk van de ernst van de aandoening en de mogelijkheden tot training.
Meestal zult u verbaasd staan wat er nog mogelijk is. Naast ademcontrole en technieken tot beter ademhalen en hoesten ( pursed llip breathing en huff technieken ) krijgt u hopelijk meer uithoudingsvermogen. Vrijwel iedere dag is er onder begeleiding mogelijkheid tot training.
Kosten: COPD valt onder de chronische aandoeningen. Dit bekent dat de behandelingen grotendeels uit de basisverzekering vergoed worden. Bij vragen willen wij u graag adviseren.
Schouderklachten
De NSA therapeut behandeld de nek, schouder en armklachten volgens de door D.J. Stenvers ontwikkelde methode. Deze methode gaat uit van het mobiliseren van het schoudergewricht op een andere manier. Vanuit de reguliere fysiotherapie wordt de arm ten opzichte van het schouderblad bewogen.  Deze 2,  arm en schouderblad,  vormen samen het schoudergewricht. Nu echter wordt het schouderblad ten opzichte van de arm bewogen. Veelal is deze werkwijze minder pijnlijk en veel effectiever om beperkingen te verminderen. Bij klachten als frozen shoulder of impingement (inklemming of beklemming van weefsel onder het schouderdak) heeft de NSA methode sterk de voorkeur en leidt veelal sneller tot resultaat.
Na herstel van en vermindering van de (nachtelijke) pijn kan er een oefenprogramma opgesteld worden. Hierbij wordt de teruggekregen bewegelijkheid (mobiliteit) verder getraind. De belastbaarheid van de schoudergordel komt met behulp van deze training op nivo.
In onze werken wij  volgens de NSA Stenvers methode.

Fysiotherapie in Zandeweer Groningen NL

Fysiotherapie in  Zandeweer Groningen NL is voortdurend in ontwikkeling. Voor ons een extra uitdaging om het vak en ons werk  zo goed mogelijk uit te voeren. Wij proberen u dagelijks de beste zorg te geven. Wij zijn continue bezig om volgens de laatste inzichten en voorschriften te handelen. Al onze fysiotherapeuten in Zandeweer Groningen NL zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister en volgen de richtlijnen van het KNGF, onze beroepsgroep.
Ieder van ons is, naast allround fysiotherapeut in Zandeweer Groningen NL, geschoold in een speciale behandelmethode of is hiervoor in opleiding. Hierdoor kunnen we u binnen onze praktijken diverse specialisaties aanbieden.
Natuurlijk wordt de gewone fysiotherapie in Zandeweer Groningen NL hierbij niet vergeten, immers alle klachten hebben voldoende aandacht en zorg nodig.
Beweegprogramma’s en manuele therapie
Beweegprogramma’s zijn, de naam zegt het al, vastomlijnde programma’s voor bewegen. Hierin wordt, zowel door ons als door de overheid en de beroepsgroep, gestimuleerd tot goed bewegen. Ondanks een aandoening of beperking toch verantwoord trainen.
De programma’s die door ons worden aangeboden zijn goedgekeurd door Menzis en de meeste andere zorgverzekeraars. Voor u een voorwaarde om de gemaakte kosten vergoed te krijgen. De richtlijnen zoals vastgelegd bij de beweegprogramma’s worden zoveel mogelijk gevolgd. Tevens werken wij, voor een goede zorg, samen met diverse ketenpartners. Binnen onze praktijk onder andere met een logopediste, diëtiste en podoloog.
Op dit moment bieden wij aan:
 • Beweegprogramma Diabetes Mellitus type II
 • Beweegprogramma COPD
 • Beweegprogramma hartfalen
 • Beweegprogramma cardiovasculair management
Het traject bestaat uit :
 • Intake, het goed in kaart brengen van uw probleem en mogelijkheden en onmogelijkheden bespreken.
 • Afspraken maken tussen cliënt en fysiotherapeut, u weet wat er van u verwacht wordt!
 • Regelmatige testen, tussentijds en eindtest.
 • Schriftelijke rapportage aan uw huisarts, specialist en/of praktijkondersteuner huisarts.
Het doel van manuele therapie in Zandeweer Groningen NL is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds je houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.
Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van je klachten te beoordelen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.
Voor welke klachten is manuele therapie geschikt?
Klachten die veroorzaakt worden door stoornissen in de gewrichten kunnen door een manueel therapeut positief worden beïnvloed.
Onderstaande klachten zijn mogelijk een aangrijpingspunt voor manuele therapie
 • hoofd- en nekpijn
 • nek- en schouderklachten die doortrekken tot in de armen
 • rugklachten hoog in de rug met rib en borstpijn
 • lage rugklachten
 • bepaalde vormen van duizeligheid (nek)
 • kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten
Graag geven onze gespecialiseerde manueeltherapeutische collega’s uitleg over de behandeling.
Sportfysiotherapie
Bewegen is gezond. Niet te veel, maar zeker niet te weinig. Velen van u beoefenen dan ook één of meerdere sporten. De één houdt het bij een uurtje fietsen in de week, de ander is fanatieker en beoefent wielrennen op hoog nivo.
Sportfysiotherapie is niet alleen bedoeld voor de topsporter, immers de inspanning die u levert kan voor uw lijf ook topsport zijn.
Het is belangrijk hierbij grenzen te kennen en onderkennen. Blessures kunnen de sport en de sportprestaties enorm verpesten; een goed advies en goede begeleiding zijn daarom heel zinvol. Voordat met sporten gestart wordt is het mogelijk een test uit te voeren; onze eigen fitheidstest of de fysiofitheidsscan van het KNGF. Deze laatste is voor Menzis verzekerden vanaf AV1 gratis. Dus een goed begin is het halve werk.
Kinderen zitten op school en leren daar lezen, schrijven, rekenen. Ze huppelen, springen en spelen buiten. Het zijn de houdingen en bewegingen die horen bij het bewegen van kinderen. De basis hiervoor is de sensomotorische ontwikkeling. Sensomotoriek is de koppeling tussen sensoriek en motoriek. Sensoriek is het opdoen van prikkels door de zintuigen. Oren, ogen, tastzin en evenwicht. De motoriek is het vermogen om te kunnen bewegen, te zitten, staan, lopen en springen.
De sensorische ontwikkeling vormt niet alleen de basis voor de motorische ontwikkeling, maar heeft ook een belangrijke invloed op de totale ontwikkeling van het kind. Te weinig motorische ontwikkeling kan bijvoorbeeld problemen geven bij de taalontwikkeling van een kind.
Door bewegen leren kinderen hun lichaam kennen en van daaruit de omgeving. Als kinderen met elkaar spelen, zijn motoische vaardigheden belangrijk. Altijd als laatste gekozen worden, omdat je niet goed kunt vangen of hard kunt lopen, kan een negatief zelfbeeld geven. Het kind kan de moed verliezen, minder zelfvertrouwen ontwikkelen en last van faalangst krijgen.
Wanneer er vermoeden bestaat dat er een (senso) motorische achterstand is, wordt eerst een onderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek krijgt de therapeut inzicht in het motorisch kunnen van het kind.
 
Het onderzoek omvat de volgende onderdelen:
 • evenwicht
 • grove motoriek
 • fijne motoriek
 • oog- en handcoordinatie
 • lichaamsschema
 • houding en beweging
 • tijd- en ruimte orientatie
 • motorische ontwikkelingsfase
COPD
Onder COPD ( Chronic Obstructive Pulmonary Disease ) vallen chronische longaandoeningen als brochiits en longemfyseem. Er is een onderverdeling in stadia GOLD 1 tot  4. Het is een veelomvattende aandoening; van luchtweg ontstekingen tot moeilijk ademhalen en slecht kunnen inspannen. Zelfs eten kan teveel energie kosten en daardoor kan gewichtsverlies ontstaan. De ziekte kan niet genezen worden, maar behandeling geeft steeds betere resultaten. Ook zelf kunt u  er veel aan doen!
Fysiotherapie Ootmarsum en Langeveen maken deel uit van het samenwerkingsverband COPE-ACTIEF met het MST. Longartsen en 18 fysiotherapie pratkijken werken hierbij samen. Voortdurende scholing en toepassen van de nieuwste wetenschappelijke en trainingsinzichten is de meerwaarde hiervan. Ook met huisartsen in de regio wordt samengewerkt in COPD projecten ( oa de pilot van TOCHT )
Uit onderzoek is vast komen te staan dat bewegen/trainen veel winst kan opleveren.Het uithoudingsvermogen en de kracht van arm en beenspieren worden hierdoor beter. Aanleren van een andere ademhaling kan zorgen voor minder benauwdheid. De kwaliteit van leven gaat omhoog.
Hiervoor is een goede begeleiding noodzakelijk. Door onze interesse in dit vakgebied en uitgebereide scholing van onze fysiotherapeuten kunnen wij u deze aanbieden. Na verwijzing van een huisarts en/of longarts starten wij de behandeling. Het opstellen van het behandelplan is  afhankelijk van de ernst van de aandoening en de mogelijkheden tot training.
Meestal zult u verbaasd staan wat er nog mogelijk is. Naast ademcontrole en technieken tot beter ademhalen en hoesten ( pursed llip breathing en huff technieken ) krijgt u hopelijk meer uithoudingsvermogen. Vrijwel iedere dag is er onder begeleiding mogelijkheid tot training.
Kosten: COPD valt onder de chronische aandoeningen. Dit bekent dat de behandelingen grotendeels uit de basisverzekering vergoed worden. Bij vragen willen wij u graag adviseren.
Schouderklachten
De NSA therapeut behandeld de nek, schouder en armklachten volgens de door D.J. Stenvers ontwikkelde methode. Deze methode gaat uit van het mobiliseren van het schoudergewricht op een andere manier. Vanuit de reguliere fysiotherapie wordt de arm ten opzichte van het schouderblad bewogen.  Deze 2,  arm en schouderblad,  vormen samen het schoudergewricht. Nu echter wordt het schouderblad ten opzichte van de arm bewogen. Veelal is deze werkwijze minder pijnlijk en veel effectiever om beperkingen te verminderen. Bij klachten als frozen shoulder of impingement (inklemming of beklemming van weefsel onder het schouderdak) heeft de NSA methode sterk de voorkeur en leidt veelal sneller tot resultaat.
Na herstel van en vermindering van de (nachtelijke) pijn kan er een oefenprogramma opgesteld worden. Hierbij wordt de teruggekregen bewegelijkheid (mobiliteit) verder getraind. De belastbaarheid van de schoudergordel komt met behulp van deze training op nivo.
In onze werken wij  volgens de NSA Stenvers methode.

Fysiotherapie in Eppenhuizen Groningen NL

Fysiotherapie in  Eppenhuizen Groningen NL is voortdurend in ontwikkeling. Voor ons een extra uitdaging om het vak en ons werk  zo goed mogelijk uit te voeren. Wij proberen u dagelijks de beste zorg te geven. Wij zijn continue bezig om volgens de laatste inzichten en voorschriften te handelen. Al onze fysiotherapeuten in Eppenhuizen Groningen NL zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister en volgen de richtlijnen van het KNGF, onze beroepsgroep.
Ieder van ons is, naast allround fysiotherapeut in Eppenhuizen Groningen NL, geschoold in een speciale behandelmethode of is hiervoor in opleiding. Hierdoor kunnen we u binnen onze praktijken diverse specialisaties aanbieden.
Natuurlijk wordt de gewone fysiotherapie in Eppenhuizen Groningen NL hierbij niet vergeten, immers alle klachten hebben voldoende aandacht en zorg nodig.
Beweegprogramma’s en manuele therapie
Beweegprogramma’s zijn, de naam zegt het al, vastomlijnde programma’s voor bewegen. Hierin wordt, zowel door ons als door de overheid en de beroepsgroep, gestimuleerd tot goed bewegen. Ondanks een aandoening of beperking toch verantwoord trainen.
De programma’s die door ons worden aangeboden zijn goedgekeurd door Menzis en de meeste andere zorgverzekeraars. Voor u een voorwaarde om de gemaakte kosten vergoed te krijgen. De richtlijnen zoals vastgelegd bij de beweegprogramma’s worden zoveel mogelijk gevolgd. Tevens werken wij, voor een goede zorg, samen met diverse ketenpartners. Binnen onze praktijk onder andere met een logopediste, diëtiste en podoloog.
Op dit moment bieden wij aan:
 • Beweegprogramma Diabetes Mellitus type II
 • Beweegprogramma COPD
 • Beweegprogramma hartfalen
 • Beweegprogramma cardiovasculair management
Het traject bestaat uit :
 • Intake, het goed in kaart brengen van uw probleem en mogelijkheden en onmogelijkheden bespreken.
 • Afspraken maken tussen cliënt en fysiotherapeut, u weet wat er van u verwacht wordt!
 • Regelmatige testen, tussentijds en eindtest.
 • Schriftelijke rapportage aan uw huisarts, specialist en/of praktijkondersteuner huisarts.
Het doel van manuele therapie in Eppenhuizen Groningen NL is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds je houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.
Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van je klachten te beoordelen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.
Voor welke klachten is manuele therapie geschikt?
Klachten die veroorzaakt worden door stoornissen in de gewrichten kunnen door een manueel therapeut positief worden beïnvloed.
Onderstaande klachten zijn mogelijk een aangrijpingspunt voor manuele therapie
 • hoofd- en nekpijn
 • nek- en schouderklachten die doortrekken tot in de armen
 • rugklachten hoog in de rug met rib en borstpijn
 • lage rugklachten
 • bepaalde vormen van duizeligheid (nek)
 • kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten
Graag geven onze gespecialiseerde manueeltherapeutische collega’s uitleg over de behandeling.
Sportfysiotherapie
Bewegen is gezond. Niet te veel, maar zeker niet te weinig. Velen van u beoefenen dan ook één of meerdere sporten. De één houdt het bij een uurtje fietsen in de week, de ander is fanatieker en beoefent wielrennen op hoog nivo.
Sportfysiotherapie is niet alleen bedoeld voor de topsporter, immers de inspanning die u levert kan voor uw lijf ook topsport zijn.
Het is belangrijk hierbij grenzen te kennen en onderkennen. Blessures kunnen de sport en de sportprestaties enorm verpesten; een goed advies en goede begeleiding zijn daarom heel zinvol. Voordat met sporten gestart wordt is het mogelijk een test uit te voeren; onze eigen fitheidstest of de fysiofitheidsscan van het KNGF. Deze laatste is voor Menzis verzekerden vanaf AV1 gratis. Dus een goed begin is het halve werk.
Kinderen zitten op school en leren daar lezen, schrijven, rekenen. Ze huppelen, springen en spelen buiten. Het zijn de houdingen en bewegingen die horen bij het bewegen van kinderen. De basis hiervoor is de sensomotorische ontwikkeling. Sensomotoriek is de koppeling tussen sensoriek en motoriek. Sensoriek is het opdoen van prikkels door de zintuigen. Oren, ogen, tastzin en evenwicht. De motoriek is het vermogen om te kunnen bewegen, te zitten, staan, lopen en springen.
De sensorische ontwikkeling vormt niet alleen de basis voor de motorische ontwikkeling, maar heeft ook een belangrijke invloed op de totale ontwikkeling van het kind. Te weinig motorische ontwikkeling kan bijvoorbeeld problemen geven bij de taalontwikkeling van een kind.
Door bewegen leren kinderen hun lichaam kennen en van daaruit de omgeving. Als kinderen met elkaar spelen, zijn motoische vaardigheden belangrijk. Altijd als laatste gekozen worden, omdat je niet goed kunt vangen of hard kunt lopen, kan een negatief zelfbeeld geven. Het kind kan de moed verliezen, minder zelfvertrouwen ontwikkelen en last van faalangst krijgen.
Wanneer er vermoeden bestaat dat er een (senso) motorische achterstand is, wordt eerst een onderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek krijgt de therapeut inzicht in het motorisch kunnen van het kind.
 
Het onderzoek omvat de volgende onderdelen:
 • evenwicht
 • grove motoriek
 • fijne motoriek
 • oog- en handcoordinatie
 • lichaamsschema
 • houding en beweging
 • tijd- en ruimte orientatie
 • motorische ontwikkelingsfase
COPD
Onder COPD ( Chronic Obstructive Pulmonary Disease ) vallen chronische longaandoeningen als brochiits en longemfyseem. Er is een onderverdeling in stadia GOLD 1 tot  4. Het is een veelomvattende aandoening; van luchtweg ontstekingen tot moeilijk ademhalen en slecht kunnen inspannen. Zelfs eten kan teveel energie kosten en daardoor kan gewichtsverlies ontstaan. De ziekte kan niet genezen worden, maar behandeling geeft steeds betere resultaten. Ook zelf kunt u  er veel aan doen!
Fysiotherapie Ootmarsum en Langeveen maken deel uit van het samenwerkingsverband COPE-ACTIEF met het MST. Longartsen en 18 fysiotherapie pratkijken werken hierbij samen. Voortdurende scholing en toepassen van de nieuwste wetenschappelijke en trainingsinzichten is de meerwaarde hiervan. Ook met huisartsen in de regio wordt samengewerkt in COPD projecten ( oa de pilot van TOCHT )
Uit onderzoek is vast komen te staan dat bewegen/trainen veel winst kan opleveren.Het uithoudingsvermogen en de kracht van arm en beenspieren worden hierdoor beter. Aanleren van een andere ademhaling kan zorgen voor minder benauwdheid. De kwaliteit van leven gaat omhoog.
Hiervoor is een goede begeleiding noodzakelijk. Door onze interesse in dit vakgebied en uitgebereide scholing van onze fysiotherapeuten kunnen wij u deze aanbieden. Na verwijzing van een huisarts en/of longarts starten wij de behandeling. Het opstellen van het behandelplan is  afhankelijk van de ernst van de aandoening en de mogelijkheden tot training.
Meestal zult u verbaasd staan wat er nog mogelijk is. Naast ademcontrole en technieken tot beter ademhalen en hoesten ( pursed llip breathing en huff technieken ) krijgt u hopelijk meer uithoudingsvermogen. Vrijwel iedere dag is er onder begeleiding mogelijkheid tot training.
Kosten: COPD valt onder de chronische aandoeningen. Dit bekent dat de behandelingen grotendeels uit de basisverzekering vergoed worden. Bij vragen willen wij u graag adviseren.
Schouderklachten
De NSA therapeut behandeld de nek, schouder en armklachten volgens de door D.J. Stenvers ontwikkelde methode. Deze methode gaat uit van het mobiliseren van het schoudergewricht op een andere manier. Vanuit de reguliere fysiotherapie wordt de arm ten opzichte van het schouderblad bewogen.  Deze 2,  arm en schouderblad,  vormen samen het schoudergewricht. Nu echter wordt het schouderblad ten opzichte van de arm bewogen. Veelal is deze werkwijze minder pijnlijk en veel effectiever om beperkingen te verminderen. Bij klachten als frozen shoulder of impingement (inklemming of beklemming van weefsel onder het schouderdak) heeft de NSA methode sterk de voorkeur en leidt veelal sneller tot resultaat.
Na herstel van en vermindering van de (nachtelijke) pijn kan er een oefenprogramma opgesteld worden. Hierbij wordt de teruggekregen bewegelijkheid (mobiliteit) verder getraind. De belastbaarheid van de schoudergordel komt met behulp van deze training op nivo.
In onze werken wij  volgens de NSA Stenvers methode.

Fysiotherapie in Kantens Groningen NL

Fysiotherapie in  Kantens Groningen NL is voortdurend in ontwikkeling. Voor ons een extra uitdaging om het vak en ons werk  zo goed mogelijk uit te voeren. Wij proberen u dagelijks de beste zorg te geven. Wij zijn continue bezig om volgens de laatste inzichten en voorschriften te handelen. Al onze fysiotherapeuten in Kantens Groningen NL zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister en volgen de richtlijnen van het KNGF, onze beroepsgroep.
Ieder van ons is, naast allround fysiotherapeut in Kantens Groningen NL, geschoold in een speciale behandelmethode of is hiervoor in opleiding. Hierdoor kunnen we u binnen onze praktijken diverse specialisaties aanbieden.
Natuurlijk wordt de gewone fysiotherapie in Kantens Groningen NL hierbij niet vergeten, immers alle klachten hebben voldoende aandacht en zorg nodig.
Beweegprogramma’s en manuele therapie
Beweegprogramma’s zijn, de naam zegt het al, vastomlijnde programma’s voor bewegen. Hierin wordt, zowel door ons als door de overheid en de beroepsgroep, gestimuleerd tot goed bewegen. Ondanks een aandoening of beperking toch verantwoord trainen.
De programma’s die door ons worden aangeboden zijn goedgekeurd door Menzis en de meeste andere zorgverzekeraars. Voor u een voorwaarde om de gemaakte kosten vergoed te krijgen. De richtlijnen zoals vastgelegd bij de beweegprogramma’s worden zoveel mogelijk gevolgd. Tevens werken wij, voor een goede zorg, samen met diverse ketenpartners. Binnen onze praktijk onder andere met een logopediste, diëtiste en podoloog.
Op dit moment bieden wij aan:
 • Beweegprogramma Diabetes Mellitus type II
 • Beweegprogramma COPD
 • Beweegprogramma hartfalen
 • Beweegprogramma cardiovasculair management
Het traject bestaat uit :
 • Intake, het goed in kaart brengen van uw probleem en mogelijkheden en onmogelijkheden bespreken.
 • Afspraken maken tussen cliënt en fysiotherapeut, u weet wat er van u verwacht wordt!
 • Regelmatige testen, tussentijds en eindtest.
 • Schriftelijke rapportage aan uw huisarts, specialist en/of praktijkondersteuner huisarts.
Het doel van manuele therapie in Kantens Groningen NL is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds je houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.
Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van je klachten te beoordelen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.
Voor welke klachten is manuele therapie geschikt?
Klachten die veroorzaakt worden door stoornissen in de gewrichten kunnen door een manueel therapeut positief worden beïnvloed.
Onderstaande klachten zijn mogelijk een aangrijpingspunt voor manuele therapie
 • hoofd- en nekpijn
 • nek- en schouderklachten die doortrekken tot in de armen
 • rugklachten hoog in de rug met rib en borstpijn
 • lage rugklachten
 • bepaalde vormen van duizeligheid (nek)
 • kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten
Graag geven onze gespecialiseerde manueeltherapeutische collega’s uitleg over de behandeling.
Sportfysiotherapie
Bewegen is gezond. Niet te veel, maar zeker niet te weinig. Velen van u beoefenen dan ook één of meerdere sporten. De één houdt het bij een uurtje fietsen in de week, de ander is fanatieker en beoefent wielrennen op hoog nivo.
Sportfysiotherapie is niet alleen bedoeld voor de topsporter, immers de inspanning die u levert kan voor uw lijf ook topsport zijn.
Het is belangrijk hierbij grenzen te kennen en onderkennen. Blessures kunnen de sport en de sportprestaties enorm verpesten; een goed advies en goede begeleiding zijn daarom heel zinvol. Voordat met sporten gestart wordt is het mogelijk een test uit te voeren; onze eigen fitheidstest of de fysiofitheidsscan van het KNGF. Deze laatste is voor Menzis verzekerden vanaf AV1 gratis. Dus een goed begin is het halve werk.
Kinderen zitten op school en leren daar lezen, schrijven, rekenen. Ze huppelen, springen en spelen buiten. Het zijn de houdingen en bewegingen die horen bij het bewegen van kinderen. De basis hiervoor is de sensomotorische ontwikkeling. Sensomotoriek is de koppeling tussen sensoriek en motoriek. Sensoriek is het opdoen van prikkels door de zintuigen. Oren, ogen, tastzin en evenwicht. De motoriek is het vermogen om te kunnen bewegen, te zitten, staan, lopen en springen.
De sensorische ontwikkeling vormt niet alleen de basis voor de motorische ontwikkeling, maar heeft ook een belangrijke invloed op de totale ontwikkeling van het kind. Te weinig motorische ontwikkeling kan bijvoorbeeld problemen geven bij de taalontwikkeling van een kind.
Door bewegen leren kinderen hun lichaam kennen en van daaruit de omgeving. Als kinderen met elkaar spelen, zijn motoische vaardigheden belangrijk. Altijd als laatste gekozen worden, omdat je niet goed kunt vangen of hard kunt lopen, kan een negatief zelfbeeld geven. Het kind kan de moed verliezen, minder zelfvertrouwen ontwikkelen en last van faalangst krijgen.
Wanneer er vermoeden bestaat dat er een (senso) motorische achterstand is, wordt eerst een onderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek krijgt de therapeut inzicht in het motorisch kunnen van het kind.
 
Het onderzoek omvat de volgende onderdelen:
 • evenwicht
 • grove motoriek
 • fijne motoriek
 • oog- en handcoordinatie
 • lichaamsschema
 • houding en beweging
 • tijd- en ruimte orientatie
 • motorische ontwikkelingsfase
COPD
Onder COPD ( Chronic Obstructive Pulmonary Disease ) vallen chronische longaandoeningen als brochiits en longemfyseem. Er is een onderverdeling in stadia GOLD 1 tot  4. Het is een veelomvattende aandoening; van luchtweg ontstekingen tot moeilijk ademhalen en slecht kunnen inspannen. Zelfs eten kan teveel energie kosten en daardoor kan gewichtsverlies ontstaan. De ziekte kan niet genezen worden, maar behandeling geeft steeds betere resultaten. Ook zelf kunt u  er veel aan doen!
Fysiotherapie Ootmarsum en Langeveen maken deel uit van het samenwerkingsverband COPE-ACTIEF met het MST. Longartsen en 18 fysiotherapie pratkijken werken hierbij samen. Voortdurende scholing en toepassen van de nieuwste wetenschappelijke en trainingsinzichten is de meerwaarde hiervan. Ook met huisartsen in de regio wordt samengewerkt in COPD projecten ( oa de pilot van TOCHT )
Uit onderzoek is vast komen te staan dat bewegen/trainen veel winst kan opleveren.Het uithoudingsvermogen en de kracht van arm en beenspieren worden hierdoor beter. Aanleren van een andere ademhaling kan zorgen voor minder benauwdheid. De kwaliteit van leven gaat omhoog.
Hiervoor is een goede begeleiding noodzakelijk. Door onze interesse in dit vakgebied en uitgebereide scholing van onze fysiotherapeuten kunnen wij u deze aanbieden. Na verwijzing van een huisarts en/of longarts starten wij de behandeling. Het opstellen van het behandelplan is  afhankelijk van de ernst van de aandoening en de mogelijkheden tot training.
Meestal zult u verbaasd staan wat er nog mogelijk is. Naast ademcontrole en technieken tot beter ademhalen en hoesten ( pursed llip breathing en huff technieken ) krijgt u hopelijk meer uithoudingsvermogen. Vrijwel iedere dag is er onder begeleiding mogelijkheid tot training.
Kosten: COPD valt onder de chronische aandoeningen. Dit bekent dat de behandelingen grotendeels uit de basisverzekering vergoed worden. Bij vragen willen wij u graag adviseren.
Schouderklachten
De NSA therapeut behandeld de nek, schouder en armklachten volgens de door D.J. Stenvers ontwikkelde methode. Deze methode gaat uit van het mobiliseren van het schoudergewricht op een andere manier. Vanuit de reguliere fysiotherapie wordt de arm ten opzichte van het schouderblad bewogen.  Deze 2,  arm en schouderblad,  vormen samen het schoudergewricht. Nu echter wordt het schouderblad ten opzichte van de arm bewogen. Veelal is deze werkwijze minder pijnlijk en veel effectiever om beperkingen te verminderen. Bij klachten als frozen shoulder of impingement (inklemming of beklemming van weefsel onder het schouderdak) heeft de NSA methode sterk de voorkeur en leidt veelal sneller tot resultaat.
Na herstel van en vermindering van de (nachtelijke) pijn kan er een oefenprogramma opgesteld worden. Hierbij wordt de teruggekregen bewegelijkheid (mobiliteit) verder getraind. De belastbaarheid van de schoudergordel komt met behulp van deze training op nivo.
In onze werken wij  volgens de NSA Stenvers methode.

Fysiotherapie in Toornwerd Groningen NL

Fysiotherapie in  Toornwerd Groningen NL is voortdurend in ontwikkeling. Voor ons een extra uitdaging om het vak en ons werk  zo goed mogelijk uit te voeren. Wij proberen u dagelijks de beste zorg te geven. Wij zijn continue bezig om volgens de laatste inzichten en voorschriften te handelen. Al onze fysiotherapeuten in Toornwerd Groningen NL zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister en volgen de richtlijnen van het KNGF, onze beroepsgroep.
Ieder van ons is, naast allround fysiotherapeut in Toornwerd Groningen NL, geschoold in een speciale behandelmethode of is hiervoor in opleiding. Hierdoor kunnen we u binnen onze praktijken diverse specialisaties aanbieden.
Natuurlijk wordt de gewone fysiotherapie in Toornwerd Groningen NL hierbij niet vergeten, immers alle klachten hebben voldoende aandacht en zorg nodig.
Beweegprogramma’s en manuele therapie
Beweegprogramma’s zijn, de naam zegt het al, vastomlijnde programma’s voor bewegen. Hierin wordt, zowel door ons als door de overheid en de beroepsgroep, gestimuleerd tot goed bewegen. Ondanks een aandoening of beperking toch verantwoord trainen.
De programma’s die door ons worden aangeboden zijn goedgekeurd door Menzis en de meeste andere zorgverzekeraars. Voor u een voorwaarde om de gemaakte kosten vergoed te krijgen. De richtlijnen zoals vastgelegd bij de beweegprogramma’s worden zoveel mogelijk gevolgd. Tevens werken wij, voor een goede zorg, samen met diverse ketenpartners. Binnen onze praktijk onder andere met een logopediste, diëtiste en podoloog.
Op dit moment bieden wij aan:
 • Beweegprogramma Diabetes Mellitus type II
 • Beweegprogramma COPD
 • Beweegprogramma hartfalen
 • Beweegprogramma cardiovasculair management
Het traject bestaat uit :
 • Intake, het goed in kaart brengen van uw probleem en mogelijkheden en onmogelijkheden bespreken.
 • Afspraken maken tussen cliënt en fysiotherapeut, u weet wat er van u verwacht wordt!
 • Regelmatige testen, tussentijds en eindtest.
 • Schriftelijke rapportage aan uw huisarts, specialist en/of praktijkondersteuner huisarts.
Het doel van manuele therapie in Toornwerd Groningen NL is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds je houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.
Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van je klachten te beoordelen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.
Voor welke klachten is manuele therapie geschikt?
Klachten die veroorzaakt worden door stoornissen in de gewrichten kunnen door een manueel therapeut positief worden beïnvloed.
Onderstaande klachten zijn mogelijk een aangrijpingspunt voor manuele therapie
 • hoofd- en nekpijn
 • nek- en schouderklachten die doortrekken tot in de armen
 • rugklachten hoog in de rug met rib en borstpijn
 • lage rugklachten
 • bepaalde vormen van duizeligheid (nek)
 • kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten
Graag geven onze gespecialiseerde manueeltherapeutische collega’s uitleg over de behandeling.
Sportfysiotherapie
Bewegen is gezond. Niet te veel, maar zeker niet te weinig. Velen van u beoefenen dan ook één of meerdere sporten. De één houdt het bij een uurtje fietsen in de week, de ander is fanatieker en beoefent wielrennen op hoog nivo.
Sportfysiotherapie is niet alleen bedoeld voor de topsporter, immers de inspanning die u levert kan voor uw lijf ook topsport zijn.
Het is belangrijk hierbij grenzen te kennen en onderkennen. Blessures kunnen de sport en de sportprestaties enorm verpesten; een goed advies en goede begeleiding zijn daarom heel zinvol. Voordat met sporten gestart wordt is het mogelijk een test uit te voeren; onze eigen fitheidstest of de fysiofitheidsscan van het KNGF. Deze laatste is voor Menzis verzekerden vanaf AV1 gratis. Dus een goed begin is het halve werk.
Kinderen zitten op school en leren daar lezen, schrijven, rekenen. Ze huppelen, springen en spelen buiten. Het zijn de houdingen en bewegingen die horen bij het bewegen van kinderen. De basis hiervoor is de sensomotorische ontwikkeling. Sensomotoriek is de koppeling tussen sensoriek en motoriek. Sensoriek is het opdoen van prikkels door de zintuigen. Oren, ogen, tastzin en evenwicht. De motoriek is het vermogen om te kunnen bewegen, te zitten, staan, lopen en springen.
De sensorische ontwikkeling vormt niet alleen de basis voor de motorische ontwikkeling, maar heeft ook een belangrijke invloed op de totale ontwikkeling van het kind. Te weinig motorische ontwikkeling kan bijvoorbeeld problemen geven bij de taalontwikkeling van een kind.
Door bewegen leren kinderen hun lichaam kennen en van daaruit de omgeving. Als kinderen met elkaar spelen, zijn motoische vaardigheden belangrijk. Altijd als laatste gekozen worden, omdat je niet goed kunt vangen of hard kunt lopen, kan een negatief zelfbeeld geven. Het kind kan de moed verliezen, minder zelfvertrouwen ontwikkelen en last van faalangst krijgen.
Wanneer er vermoeden bestaat dat er een (senso) motorische achterstand is, wordt eerst een onderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek krijgt de therapeut inzicht in het motorisch kunnen van het kind.
 
Het onderzoek omvat de volgende onderdelen:
 • evenwicht
 • grove motoriek
 • fijne motoriek
 • oog- en handcoordinatie
 • lichaamsschema
 • houding en beweging
 • tijd- en ruimte orientatie
 • motorische ontwikkelingsfase
COPD
Onder COPD ( Chronic Obstructive Pulmonary Disease ) vallen chronische longaandoeningen als brochiits en longemfyseem. Er is een onderverdeling in stadia GOLD 1 tot  4. Het is een veelomvattende aandoening; van luchtweg ontstekingen tot moeilijk ademhalen en slecht kunnen inspannen. Zelfs eten kan teveel energie kosten en daardoor kan gewichtsverlies ontstaan. De ziekte kan niet genezen worden, maar behandeling geeft steeds betere resultaten. Ook zelf kunt u  er veel aan doen!
Fysiotherapie Ootmarsum en Langeveen maken deel uit van het samenwerkingsverband COPE-ACTIEF met het MST. Longartsen en 18 fysiotherapie pratkijken werken hierbij samen. Voortdurende scholing en toepassen van de nieuwste wetenschappelijke en trainingsinzichten is de meerwaarde hiervan. Ook met huisartsen in de regio wordt samengewerkt in COPD projecten ( oa de pilot van TOCHT )
Uit onderzoek is vast komen te staan dat bewegen/trainen veel winst kan opleveren.Het uithoudingsvermogen en de kracht van arm en beenspieren worden hierdoor beter. Aanleren van een andere ademhaling kan zorgen voor minder benauwdheid. De kwaliteit van leven gaat omhoog.
Hiervoor is een goede begeleiding noodzakelijk. Door onze interesse in dit vakgebied en uitgebereide scholing van onze fysiotherapeuten kunnen wij u deze aanbieden. Na verwijzing van een huisarts en/of longarts starten wij de behandeling. Het opstellen van het behandelplan is  afhankelijk van de ernst van de aandoening en de mogelijkheden tot training.
Meestal zult u verbaasd staan wat er nog mogelijk is. Naast ademcontrole en technieken tot beter ademhalen en hoesten ( pursed llip breathing en huff technieken ) krijgt u hopelijk meer uithoudingsvermogen. Vrijwel iedere dag is er onder begeleiding mogelijkheid tot training.
Kosten: COPD valt onder de chronische aandoeningen. Dit bekent dat de behandelingen grotendeels uit de basisverzekering vergoed worden. Bij vragen willen wij u graag adviseren.
Schouderklachten
De NSA therapeut behandeld de nek, schouder en armklachten volgens de door D.J. Stenvers ontwikkelde methode. Deze methode gaat uit van het mobiliseren van het schoudergewricht op een andere manier. Vanuit de reguliere fysiotherapie wordt de arm ten opzichte van het schouderblad bewogen.  Deze 2,  arm en schouderblad,  vormen samen het schoudergewricht. Nu echter wordt het schouderblad ten opzichte van de arm bewogen. Veelal is deze werkwijze minder pijnlijk en veel effectiever om beperkingen te verminderen. Bij klachten als frozen shoulder of impingement (inklemming of beklemming van weefsel onder het schouderdak) heeft de NSA methode sterk de voorkeur en leidt veelal sneller tot resultaat.
Na herstel van en vermindering van de (nachtelijke) pijn kan er een oefenprogramma opgesteld worden. Hierbij wordt de teruggekregen bewegelijkheid (mobiliteit) verder getraind. De belastbaarheid van de schoudergordel komt met behulp van deze training op nivo.
In onze werken wij  volgens de NSA Stenvers methode.

Fysiotherapie in Huizinge Groningen NL

Fysiotherapie in  Huizinge Groningen NL is voortdurend in ontwikkeling. Voor ons een extra uitdaging om het vak en ons werk  zo goed mogelijk uit te voeren. Wij proberen u dagelijks de beste zorg te geven. Wij zijn continue bezig om volgens de laatste inzichten en voorschriften te handelen. Al onze fysiotherapeuten in Huizinge Groningen NL zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister en volgen de richtlijnen van het KNGF, onze beroepsgroep.
Ieder van ons is, naast allround fysiotherapeut in Huizinge Groningen NL, geschoold in een speciale behandelmethode of is hiervoor in opleiding. Hierdoor kunnen we u binnen onze praktijken diverse specialisaties aanbieden.
Natuurlijk wordt de gewone fysiotherapie in Huizinge Groningen NL hierbij niet vergeten, immers alle klachten hebben voldoende aandacht en zorg nodig.
Beweegprogramma’s en manuele therapie
Beweegprogramma’s zijn, de naam zegt het al, vastomlijnde programma’s voor bewegen. Hierin wordt, zowel door ons als door de overheid en de beroepsgroep, gestimuleerd tot goed bewegen. Ondanks een aandoening of beperking toch verantwoord trainen.
De programma’s die door ons worden aangeboden zijn goedgekeurd door Menzis en de meeste andere zorgverzekeraars. Voor u een voorwaarde om de gemaakte kosten vergoed te krijgen. De richtlijnen zoals vastgelegd bij de beweegprogramma’s worden zoveel mogelijk gevolgd. Tevens werken wij, voor een goede zorg, samen met diverse ketenpartners. Binnen onze praktijk onder andere met een logopediste, diëtiste en podoloog.
Op dit moment bieden wij aan:
 • Beweegprogramma Diabetes Mellitus type II
 • Beweegprogramma COPD
 • Beweegprogramma hartfalen
 • Beweegprogramma cardiovasculair management
Het traject bestaat uit :
 • Intake, het goed in kaart brengen van uw probleem en mogelijkheden en onmogelijkheden bespreken.
 • Afspraken maken tussen cliënt en fysiotherapeut, u weet wat er van u verwacht wordt!
 • Regelmatige testen, tussentijds en eindtest.
 • Schriftelijke rapportage aan uw huisarts, specialist en/of praktijkondersteuner huisarts.
Het doel van manuele therapie in Huizinge Groningen NL is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds je houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.
Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van je klachten te beoordelen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.
Voor welke klachten is manuele therapie geschikt?
Klachten die veroorzaakt worden door stoornissen in de gewrichten kunnen door een manueel therapeut positief worden beïnvloed.
Onderstaande klachten zijn mogelijk een aangrijpingspunt voor manuele therapie
 • hoofd- en nekpijn
 • nek- en schouderklachten die doortrekken tot in de armen
 • rugklachten hoog in de rug met rib en borstpijn
 • lage rugklachten
 • bepaalde vormen van duizeligheid (nek)
 • kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten
Graag geven onze gespecialiseerde manueeltherapeutische collega’s uitleg over de behandeling.
Sportfysiotherapie
Bewegen is gezond. Niet te veel, maar zeker niet te weinig. Velen van u beoefenen dan ook één of meerdere sporten. De één houdt het bij een uurtje fietsen in de week, de ander is fanatieker en beoefent wielrennen op hoog nivo.
Sportfysiotherapie is niet alleen bedoeld voor de topsporter, immers de inspanning die u levert kan voor uw lijf ook topsport zijn.
Het is belangrijk hierbij grenzen te kennen en onderkennen. Blessures kunnen de sport en de sportprestaties enorm verpesten; een goed advies en goede begeleiding zijn daarom heel zinvol. Voordat met sporten gestart wordt is het mogelijk een test uit te voeren; onze eigen fitheidstest of de fysiofitheidsscan van het KNGF. Deze laatste is voor Menzis verzekerden vanaf AV1 gratis. Dus een goed begin is het halve werk.
Kinderen zitten op school en leren daar lezen, schrijven, rekenen. Ze huppelen, springen en spelen buiten. Het zijn de houdingen en bewegingen die horen bij het bewegen van kinderen. De basis hiervoor is de sensomotorische ontwikkeling. Sensomotoriek is de koppeling tussen sensoriek en motoriek. Sensoriek is het opdoen van prikkels door de zintuigen. Oren, ogen, tastzin en evenwicht. De motoriek is het vermogen om te kunnen bewegen, te zitten, staan, lopen en springen.
De sensorische ontwikkeling vormt niet alleen de basis voor de motorische ontwikkeling, maar heeft ook een belangrijke invloed op de totale ontwikkeling van het kind. Te weinig motorische ontwikkeling kan bijvoorbeeld problemen geven bij de taalontwikkeling van een kind.
Door bewegen leren kinderen hun lichaam kennen en van daaruit de omgeving. Als kinderen met elkaar spelen, zijn motoische vaardigheden belangrijk. Altijd als laatste gekozen worden, omdat je niet goed kunt vangen of hard kunt lopen, kan een negatief zelfbeeld geven. Het kind kan de moed verliezen, minder zelfvertrouwen ontwikkelen en last van faalangst krijgen.
Wanneer er vermoeden bestaat dat er een (senso) motorische achterstand is, wordt eerst een onderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek krijgt de therapeut inzicht in het motorisch kunnen van het kind.
 
Het onderzoek omvat de volgende onderdelen:
 • evenwicht
 • grove motoriek
 • fijne motoriek
 • oog- en handcoordinatie
 • lichaamsschema
 • houding en beweging
 • tijd- en ruimte orientatie
 • motorische ontwikkelingsfase
COPD
Onder COPD ( Chronic Obstructive Pulmonary Disease ) vallen chronische longaandoeningen als brochiits en longemfyseem. Er is een onderverdeling in stadia GOLD 1 tot  4. Het is een veelomvattende aandoening; van luchtweg ontstekingen tot moeilijk ademhalen en slecht kunnen inspannen. Zelfs eten kan teveel energie kosten en daardoor kan gewichtsverlies ontstaan. De ziekte kan niet genezen worden, maar behandeling geeft steeds betere resultaten. Ook zelf kunt u  er veel aan doen!
Fysiotherapie Ootmarsum en Langeveen maken deel uit van het samenwerkingsverband COPE-ACTIEF met het MST. Longartsen en 18 fysiotherapie pratkijken werken hierbij samen. Voortdurende scholing en toepassen van de nieuwste wetenschappelijke en trainingsinzichten is de meerwaarde hiervan. Ook met huisartsen in de regio wordt samengewerkt in COPD projecten ( oa de pilot van TOCHT )
Uit onderzoek is vast komen te staan dat bewegen/trainen veel winst kan opleveren.Het uithoudingsvermogen en de kracht van arm en beenspieren worden hierdoor beter. Aanleren van een andere ademhaling kan zorgen voor minder benauwdheid. De kwaliteit van leven gaat omhoog.
Hiervoor is een goede begeleiding noodzakelijk. Door onze interesse in dit vakgebied en uitgebereide scholing van onze fysiotherapeuten kunnen wij u deze aanbieden. Na verwijzing van een huisarts en/of longarts starten wij de behandeling. Het opstellen van het behandelplan is  afhankelijk van de ernst van de aandoening en de mogelijkheden tot training.
Meestal zult u verbaasd staan wat er nog mogelijk is. Naast ademcontrole en technieken tot beter ademhalen en hoesten ( pursed llip breathing en huff technieken ) krijgt u hopelijk meer uithoudingsvermogen. Vrijwel iedere dag is er onder begeleiding mogelijkheid tot training.
Kosten: COPD valt onder de chronische aandoeningen. Dit bekent dat de behandelingen grotendeels uit de basisverzekering vergoed worden. Bij vragen willen wij u graag adviseren.
Schouderklachten
De NSA therapeut behandeld de nek, schouder en armklachten volgens de door D.J. Stenvers ontwikkelde methode. Deze methode gaat uit van het mobiliseren van het schoudergewricht op een andere manier. Vanuit de reguliere fysiotherapie wordt de arm ten opzichte van het schouderblad bewogen.  Deze 2,  arm en schouderblad,  vormen samen het schoudergewricht. Nu echter wordt het schouderblad ten opzichte van de arm bewogen. Veelal is deze werkwijze minder pijnlijk en veel effectiever om beperkingen te verminderen. Bij klachten als frozen shoulder of impingement (inklemming of beklemming van weefsel onder het schouderdak) heeft de NSA methode sterk de voorkeur en leidt veelal sneller tot resultaat.
Na herstel van en vermindering van de (nachtelijke) pijn kan er een oefenprogramma opgesteld worden. Hierbij wordt de teruggekregen bewegelijkheid (mobiliteit) verder getraind. De belastbaarheid van de schoudergordel komt met behulp van deze training op nivo.
In onze werken wij  volgens de NSA Stenvers methode.

Fysiotherapie in Middelstum Groningen NL

Fysiotherapie in  Middelstum Groningen NL is voortdurend in ontwikkeling. Voor ons een extra uitdaging om het vak en ons werk  zo goed mogelijk uit te voeren. Wij proberen u dagelijks de beste zorg te geven. Wij zijn continue bezig om volgens de laatste inzichten en voorschriften te handelen. Al onze fysiotherapeuten in Middelstum Groningen NL zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister en volgen de richtlijnen van het KNGF, onze beroepsgroep.
Ieder van ons is, naast allround fysiotherapeut in Middelstum Groningen NL, geschoold in een speciale behandelmethode of is hiervoor in opleiding. Hierdoor kunnen we u binnen onze praktijken diverse specialisaties aanbieden.
Natuurlijk wordt de gewone fysiotherapie in Middelstum Groningen NL hierbij niet vergeten, immers alle klachten hebben voldoende aandacht en zorg nodig.
Beweegprogramma’s en manuele therapie
Beweegprogramma’s zijn, de naam zegt het al, vastomlijnde programma’s voor bewegen. Hierin wordt, zowel door ons als door de overheid en de beroepsgroep, gestimuleerd tot goed bewegen. Ondanks een aandoening of beperking toch verantwoord trainen.
De programma’s die door ons worden aangeboden zijn goedgekeurd door Menzis en de meeste andere zorgverzekeraars. Voor u een voorwaarde om de gemaakte kosten vergoed te krijgen. De richtlijnen zoals vastgelegd bij de beweegprogramma’s worden zoveel mogelijk gevolgd. Tevens werken wij, voor een goede zorg, samen met diverse ketenpartners. Binnen onze praktijk onder andere met een logopediste, diëtiste en podoloog.
Op dit moment bieden wij aan:
 • Beweegprogramma Diabetes Mellitus type II
 • Beweegprogramma COPD
 • Beweegprogramma hartfalen
 • Beweegprogramma cardiovasculair management
Het traject bestaat uit :
 • Intake, het goed in kaart brengen van uw probleem en mogelijkheden en onmogelijkheden bespreken.
 • Afspraken maken tussen cliënt en fysiotherapeut, u weet wat er van u verwacht wordt!
 • Regelmatige testen, tussentijds en eindtest.
 • Schriftelijke rapportage aan uw huisarts, specialist en/of praktijkondersteuner huisarts.
Het doel van manuele therapie in Middelstum Groningen NL is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds je houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.
Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van je klachten te beoordelen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.
Voor welke klachten is manuele therapie geschikt?
Klachten die veroorzaakt worden door stoornissen in de gewrichten kunnen door een manueel therapeut positief worden beïnvloed.
Onderstaande klachten zijn mogelijk een aangrijpingspunt voor manuele therapie
 • hoofd- en nekpijn
 • nek- en schouderklachten die doortrekken tot in de armen
 • rugklachten hoog in de rug met rib en borstpijn
 • lage rugklachten
 • bepaalde vormen van duizeligheid (nek)
 • kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten
Graag geven onze gespecialiseerde manueeltherapeutische collega’s uitleg over de behandeling.
Sportfysiotherapie
Bewegen is gezond. Niet te veel, maar zeker niet te weinig. Velen van u beoefenen dan ook één of meerdere sporten. De één houdt het bij een uurtje fietsen in de week, de ander is fanatieker en beoefent wielrennen op hoog nivo.
Sportfysiotherapie is niet alleen bedoeld voor de topsporter, immers de inspanning die u levert kan voor uw lijf ook topsport zijn.
Het is belangrijk hierbij grenzen te kennen en onderkennen. Blessures kunnen de sport en de sportprestaties enorm verpesten; een goed advies en goede begeleiding zijn daarom heel zinvol. Voordat met sporten gestart wordt is het mogelijk een test uit te voeren; onze eigen fitheidstest of de fysiofitheidsscan van het KNGF. Deze laatste is voor Menzis verzekerden vanaf AV1 gratis. Dus een goed begin is het halve werk.
Kinderen zitten op school en leren daar lezen, schrijven, rekenen. Ze huppelen, springen en spelen buiten. Het zijn de houdingen en bewegingen die horen bij het bewegen van kinderen. De basis hiervoor is de sensomotorische ontwikkeling. Sensomotoriek is de koppeling tussen sensoriek en motoriek. Sensoriek is het opdoen van prikkels door de zintuigen. Oren, ogen, tastzin en evenwicht. De motoriek is het vermogen om te kunnen bewegen, te zitten, staan, lopen en springen.
De sensorische ontwikkeling vormt niet alleen de basis voor de motorische ontwikkeling, maar heeft ook een belangrijke invloed op de totale ontwikkeling van het kind. Te weinig motorische ontwikkeling kan bijvoorbeeld problemen geven bij de taalontwikkeling van een kind.
Door bewegen leren kinderen hun lichaam kennen en van daaruit de omgeving. Als kinderen met elkaar spelen, zijn motoische vaardigheden belangrijk. Altijd als laatste gekozen worden, omdat je niet goed kunt vangen of hard kunt lopen, kan een negatief zelfbeeld geven. Het kind kan de moed verliezen, minder zelfvertrouwen ontwikkelen en last van faalangst krijgen.
Wanneer er vermoeden bestaat dat er een (senso) motorische achterstand is, wordt eerst een onderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek krijgt de therapeut inzicht in het motorisch kunnen van het kind.
 
Het onderzoek omvat de volgende onderdelen:
 • evenwicht
 • grove motoriek
 • fijne motoriek
 • oog- en handcoordinatie
 • lichaamsschema
 • houding en beweging
 • tijd- en ruimte orientatie
 • motorische ontwikkelingsfase
COPD
Onder COPD ( Chronic Obstructive Pulmonary Disease ) vallen chronische longaandoeningen als brochiits en longemfyseem. Er is een onderverdeling in stadia GOLD 1 tot  4. Het is een veelomvattende aandoening; van luchtweg ontstekingen tot moeilijk ademhalen en slecht kunnen inspannen. Zelfs eten kan teveel energie kosten en daardoor kan gewichtsverlies ontstaan. De ziekte kan niet genezen worden, maar behandeling geeft steeds betere resultaten. Ook zelf kunt u  er veel aan doen!
Fysiotherapie Ootmarsum en Langeveen maken deel uit van het samenwerkingsverband COPE-ACTIEF met het MST. Longartsen en 18 fysiotherapie pratkijken werken hierbij samen. Voortdurende scholing en toepassen van de nieuwste wetenschappelijke en trainingsinzichten is de meerwaarde hiervan. Ook met huisartsen in de regio wordt samengewerkt in COPD projecten ( oa de pilot van TOCHT )
Uit onderzoek is vast komen te staan dat bewegen/trainen veel winst kan opleveren.Het uithoudingsvermogen en de kracht van arm en beenspieren worden hierdoor beter. Aanleren van een andere ademhaling kan zorgen voor minder benauwdheid. De kwaliteit van leven gaat omhoog.
Hiervoor is een goede begeleiding noodzakelijk. Door onze interesse in dit vakgebied en uitgebereide scholing van onze fysiotherapeuten kunnen wij u deze aanbieden. Na verwijzing van een huisarts en/of longarts starten wij de behandeling. Het opstellen van het behandelplan is  afhankelijk van de ernst van de aandoening en de mogelijkheden tot training.
Meestal zult u verbaasd staan wat er nog mogelijk is. Naast ademcontrole en technieken tot beter ademhalen en hoesten ( pursed llip breathing en huff technieken ) krijgt u hopelijk meer uithoudingsvermogen. Vrijwel iedere dag is er onder begeleiding mogelijkheid tot training.
Kosten: COPD valt onder de chronische aandoeningen. Dit bekent dat de behandelingen grotendeels uit de basisverzekering vergoed worden. Bij vragen willen wij u graag adviseren.
Schouderklachten
De NSA therapeut behandeld de nek, schouder en armklachten volgens de door D.J. Stenvers ontwikkelde methode. Deze methode gaat uit van het mobiliseren van het schoudergewricht op een andere manier. Vanuit de reguliere fysiotherapie wordt de arm ten opzichte van het schouderblad bewogen.  Deze 2,  arm en schouderblad,  vormen samen het schoudergewricht. Nu echter wordt het schouderblad ten opzichte van de arm bewogen. Veelal is deze werkwijze minder pijnlijk en veel effectiever om beperkingen te verminderen. Bij klachten als frozen shoulder of impingement (inklemming of beklemming van weefsel onder het schouderdak) heeft de NSA methode sterk de voorkeur en leidt veelal sneller tot resultaat.
Na herstel van en vermindering van de (nachtelijke) pijn kan er een oefenprogramma opgesteld worden. Hierbij wordt de teruggekregen bewegelijkheid (mobiliteit) verder getraind. De belastbaarheid van de schoudergordel komt met behulp van deze training op nivo.
In onze werken wij  volgens de NSA Stenvers methode.

Fysiotherapie in Usquert Groningen NL

Fysiotherapie in  Usquert Groningen NL is voortdurend in ontwikkeling. Voor ons een extra uitdaging om het vak en ons werk  zo goed mogelijk uit te voeren. Wij proberen u dagelijks de beste zorg te geven. Wij zijn continue bezig om volgens de laatste inzichten en voorschriften te handelen. Al onze fysiotherapeuten in Usquert Groningen NL zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister en volgen de richtlijnen van het KNGF, onze beroepsgroep.
Ieder van ons is, naast allround fysiotherapeut in Usquert Groningen NL, geschoold in een speciale behandelmethode of is hiervoor in opleiding. Hierdoor kunnen we u binnen onze praktijken diverse specialisaties aanbieden.
Natuurlijk wordt de gewone fysiotherapie in Usquert Groningen NL hierbij niet vergeten, immers alle klachten hebben voldoende aandacht en zorg nodig.
Beweegprogramma’s en manuele therapie
Beweegprogramma’s zijn, de naam zegt het al, vastomlijnde programma’s voor bewegen. Hierin wordt, zowel door ons als door de overheid en de beroepsgroep, gestimuleerd tot goed bewegen. Ondanks een aandoening of beperking toch verantwoord trainen.
De programma’s die door ons worden aangeboden zijn goedgekeurd door Menzis en de meeste andere zorgverzekeraars. Voor u een voorwaarde om de gemaakte kosten vergoed te krijgen. De richtlijnen zoals vastgelegd bij de beweegprogramma’s worden zoveel mogelijk gevolgd. Tevens werken wij, voor een goede zorg, samen met diverse ketenpartners. Binnen onze praktijk onder andere met een logopediste, diëtiste en podoloog.
Op dit moment bieden wij aan:
 • Beweegprogramma Diabetes Mellitus type II
 • Beweegprogramma COPD
 • Beweegprogramma hartfalen
 • Beweegprogramma cardiovasculair management
Het traject bestaat uit :
 • Intake, het goed in kaart brengen van uw probleem en mogelijkheden en onmogelijkheden bespreken.
 • Afspraken maken tussen cliënt en fysiotherapeut, u weet wat er van u verwacht wordt!
 • Regelmatige testen, tussentijds en eindtest.
 • Schriftelijke rapportage aan uw huisarts, specialist en/of praktijkondersteuner huisarts.
Het doel van manuele therapie in Usquert Groningen NL is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds je houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.
Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van je klachten te beoordelen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.
Voor welke klachten is manuele therapie geschikt?
Klachten die veroorzaakt worden door stoornissen in de gewrichten kunnen door een manueel therapeut positief worden beïnvloed.
Onderstaande klachten zijn mogelijk een aangrijpingspunt voor manuele therapie
 • hoofd- en nekpijn
 • nek- en schouderklachten die doortrekken tot in de armen
 • rugklachten hoog in de rug met rib en borstpijn
 • lage rugklachten
 • bepaalde vormen van duizeligheid (nek)
 • kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten
Graag geven onze gespecialiseerde manueeltherapeutische collega’s uitleg over de behandeling.
Sportfysiotherapie
Bewegen is gezond. Niet te veel, maar zeker niet te weinig. Velen van u beoefenen dan ook één of meerdere sporten. De één houdt het bij een uurtje fietsen in de week, de ander is fanatieker en beoefent wielrennen op hoog nivo.
Sportfysiotherapie is niet alleen bedoeld voor de topsporter, immers de inspanning die u levert kan voor uw lijf ook topsport zijn.
Het is belangrijk hierbij grenzen te kennen en onderkennen. Blessures kunnen de sport en de sportprestaties enorm verpesten; een goed advies en goede begeleiding zijn daarom heel zinvol. Voordat met sporten gestart wordt is het mogelijk een test uit te voeren; onze eigen fitheidstest of de fysiofitheidsscan van het KNGF. Deze laatste is voor Menzis verzekerden vanaf AV1 gratis. Dus een goed begin is het halve werk.
Kinderen zitten op school en leren daar lezen, schrijven, rekenen. Ze huppelen, springen en spelen buiten. Het zijn de houdingen en bewegingen die horen bij het bewegen van kinderen. De basis hiervoor is de sensomotorische ontwikkeling. Sensomotoriek is de koppeling tussen sensoriek en motoriek. Sensoriek is het opdoen van prikkels door de zintuigen. Oren, ogen, tastzin en evenwicht. De motoriek is het vermogen om te kunnen bewegen, te zitten, staan, lopen en springen.
De sensorische ontwikkeling vormt niet alleen de basis voor de motorische ontwikkeling, maar heeft ook een belangrijke invloed op de totale ontwikkeling van het kind. Te weinig motorische ontwikkeling kan bijvoorbeeld problemen geven bij de taalontwikkeling van een kind.
Door bewegen leren kinderen hun lichaam kennen en van daaruit de omgeving. Als kinderen met elkaar spelen, zijn motoische vaardigheden belangrijk. Altijd als laatste gekozen worden, omdat je niet goed kunt vangen of hard kunt lopen, kan een negatief zelfbeeld geven. Het kind kan de moed verliezen, minder zelfvertrouwen ontwikkelen en last van faalangst krijgen.
Wanneer er vermoeden bestaat dat er een (senso) motorische achterstand is, wordt eerst een onderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek krijgt de therapeut inzicht in het motorisch kunnen van het kind.
 
Het onderzoek omvat de volgende onderdelen:
 • evenwicht
 • grove motoriek
 • fijne motoriek
 • oog- en handcoordinatie
 • lichaamsschema
 • houding en beweging
 • tijd- en ruimte orientatie
 • motorische ontwikkelingsfase
COPD
Onder COPD ( Chronic Obstructive Pulmonary Disease ) vallen chronische longaandoeningen als brochiits en longemfyseem. Er is een onderverdeling in stadia GOLD 1 tot  4. Het is een veelomvattende aandoening; van luchtweg ontstekingen tot moeilijk ademhalen en slecht kunnen inspannen. Zelfs eten kan teveel energie kosten en daardoor kan gewichtsverlies ontstaan. De ziekte kan niet genezen worden, maar behandeling geeft steeds betere resultaten. Ook zelf kunt u  er veel aan doen!
Fysiotherapie Ootmarsum en Langeveen maken deel uit van het samenwerkingsverband COPE-ACTIEF met het MST. Longartsen en 18 fysiotherapie pratkijken werken hierbij samen. Voortdurende scholing en toepassen van de nieuwste wetenschappelijke en trainingsinzichten is de meerwaarde hiervan. Ook met huisartsen in de regio wordt samengewerkt in COPD projecten ( oa de pilot van TOCHT )
Uit onderzoek is vast komen te staan dat bewegen/trainen veel winst kan opleveren.Het uithoudingsvermogen en de kracht van arm en beenspieren worden hierdoor beter. Aanleren van een andere ademhaling kan zorgen voor minder benauwdheid. De kwaliteit van leven gaat omhoog.
Hiervoor is een goede begeleiding noodzakelijk. Door onze interesse in dit vakgebied en uitgebereide scholing van onze fysiotherapeuten kunnen wij u deze aanbieden. Na verwijzing van een huisarts en/of longarts starten wij de behandeling. Het opstellen van het behandelplan is  afhankelijk van de ernst van de aandoening en de mogelijkheden tot training.
Meestal zult u verbaasd staan wat er nog mogelijk is. Naast ademcontrole en technieken tot beter ademhalen en hoesten ( pursed llip breathing en huff technieken ) krijgt u hopelijk meer uithoudingsvermogen. Vrijwel iedere dag is er onder begeleiding mogelijkheid tot training.
Kosten: COPD valt onder de chronische aandoeningen. Dit bekent dat de behandelingen grotendeels uit de basisverzekering vergoed worden. Bij vragen willen wij u graag adviseren.
Schouderklachten
De NSA therapeut behandeld de nek, schouder en armklachten volgens de door D.J. Stenvers ontwikkelde methode. Deze methode gaat uit van het mobiliseren van het schoudergewricht op een andere manier. Vanuit de reguliere fysiotherapie wordt de arm ten opzichte van het schouderblad bewogen.  Deze 2,  arm en schouderblad,  vormen samen het schoudergewricht. Nu echter wordt het schouderblad ten opzichte van de arm bewogen. Veelal is deze werkwijze minder pijnlijk en veel effectiever om beperkingen te verminderen. Bij klachten als frozen shoulder of impingement (inklemming of beklemming van weefsel onder het schouderdak) heeft de NSA methode sterk de voorkeur en leidt veelal sneller tot resultaat.
Na herstel van en vermindering van de (nachtelijke) pijn kan er een oefenprogramma opgesteld worden. Hierbij wordt de teruggekregen bewegelijkheid (mobiliteit) verder getraind. De belastbaarheid van de schoudergordel komt met behulp van deze training op nivo.
In onze werken wij  volgens de NSA Stenvers methode.

Fysiotherapie in Zijldijk Groningen NL

Fysiotherapie in  Zijldijk Groningen NL is voortdurend in ontwikkeling. Voor ons een extra uitdaging om het vak en ons werk  zo goed mogelijk uit te voeren. Wij proberen u dagelijks de beste zorg te geven. Wij zijn continue bezig om volgens de laatste inzichten en voorschriften te handelen. Al onze fysiotherapeuten in Zijldijk Groningen NL zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister en volgen de richtlijnen van het KNGF, onze beroepsgroep.
Ieder van ons is, naast allround fysiotherapeut in Zijldijk Groningen NL, geschoold in een speciale behandelmethode of is hiervoor in opleiding. Hierdoor kunnen we u binnen onze praktijken diverse specialisaties aanbieden.
Natuurlijk wordt de gewone fysiotherapie in Zijldijk Groningen NL hierbij niet vergeten, immers alle klachten hebben voldoende aandacht en zorg nodig.
Beweegprogramma’s en manuele therapie
Beweegprogramma’s zijn, de naam zegt het al, vastomlijnde programma’s voor bewegen. Hierin wordt, zowel door ons als door de overheid en de beroepsgroep, gestimuleerd tot goed bewegen. Ondanks een aandoening of beperking toch verantwoord trainen.
De programma’s die door ons worden aangeboden zijn goedgekeurd door Menzis en de meeste andere zorgverzekeraars. Voor u een voorwaarde om de gemaakte kosten vergoed te krijgen. De richtlijnen zoals vastgelegd bij de beweegprogramma’s worden zoveel mogelijk gevolgd. Tevens werken wij, voor een goede zorg, samen met diverse ketenpartners. Binnen onze praktijk onder andere met een logopediste, diëtiste en podoloog.
Op dit moment bieden wij aan:
 • Beweegprogramma Diabetes Mellitus type II
 • Beweegprogramma COPD
 • Beweegprogramma hartfalen
 • Beweegprogramma cardiovasculair management
Het traject bestaat uit :
 • Intake, het goed in kaart brengen van uw probleem en mogelijkheden en onmogelijkheden bespreken.
 • Afspraken maken tussen cliënt en fysiotherapeut, u weet wat er van u verwacht wordt!
 • Regelmatige testen, tussentijds en eindtest.
 • Schriftelijke rapportage aan uw huisarts, specialist en/of praktijkondersteuner huisarts.
Het doel van manuele therapie in Zijldijk Groningen NL is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds je houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.
Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van je klachten te beoordelen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.
Voor welke klachten is manuele therapie geschikt?
Klachten die veroorzaakt worden door stoornissen in de gewrichten kunnen door een manueel therapeut positief worden beïnvloed.
Onderstaande klachten zijn mogelijk een aangrijpingspunt voor manuele therapie
 • hoofd- en nekpijn
 • nek- en schouderklachten die doortrekken tot in de armen
 • rugklachten hoog in de rug met rib en borstpijn
 • lage rugklachten
 • bepaalde vormen van duizeligheid (nek)
 • kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten
Graag geven onze gespecialiseerde manueeltherapeutische collega’s uitleg over de behandeling.
Sportfysiotherapie
Bewegen is gezond. Niet te veel, maar zeker niet te weinig. Velen van u beoefenen dan ook één of meerdere sporten. De één houdt het bij een uurtje fietsen in de week, de ander is fanatieker en beoefent wielrennen op hoog nivo.
Sportfysiotherapie is niet alleen bedoeld voor de topsporter, immers de inspanning die u levert kan voor uw lijf ook topsport zijn.
Het is belangrijk hierbij grenzen te kennen en onderkennen. Blessures kunnen de sport en de sportprestaties enorm verpesten; een goed advies en goede begeleiding zijn daarom heel zinvol. Voordat met sporten gestart wordt is het mogelijk een test uit te voeren; onze eigen fitheidstest of de fysiofitheidsscan van het KNGF. Deze laatste is voor Menzis verzekerden vanaf AV1 gratis. Dus een goed begin is het halve werk.
Kinderen zitten op school en leren daar lezen, schrijven, rekenen. Ze huppelen, springen en spelen buiten. Het zijn de houdingen en bewegingen die horen bij het bewegen van kinderen. De basis hiervoor is de sensomotorische ontwikkeling. Sensomotoriek is de koppeling tussen sensoriek en motoriek. Sensoriek is het opdoen van prikkels door de zintuigen. Oren, ogen, tastzin en evenwicht. De motoriek is het vermogen om te kunnen bewegen, te zitten, staan, lopen en springen.
De sensorische ontwikkeling vormt niet alleen de basis voor de motorische ontwikkeling, maar heeft ook een belangrijke invloed op de totale ontwikkeling van het kind. Te weinig motorische ontwikkeling kan bijvoorbeeld problemen geven bij de taalontwikkeling van een kind.
Door bewegen leren kinderen hun lichaam kennen en van daaruit de omgeving. Als kinderen met elkaar spelen, zijn motoische vaardigheden belangrijk. Altijd als laatste gekozen worden, omdat je niet goed kunt vangen of hard kunt lopen, kan een negatief zelfbeeld geven. Het kind kan de moed verliezen, minder zelfvertrouwen ontwikkelen en last van faalangst krijgen.
Wanneer er vermoeden bestaat dat er een (senso) motorische achterstand is, wordt eerst een onderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek krijgt de therapeut inzicht in het motorisch kunnen van het kind.
 
Het onderzoek omvat de volgende onderdelen:
 • evenwicht
 • grove motoriek
 • fijne motoriek
 • oog- en handcoordinatie
 • lichaamsschema
 • houding en beweging
 • tijd- en ruimte orientatie
 • motorische ontwikkelingsfase
COPD
Onder COPD ( Chronic Obstructive Pulmonary Disease ) vallen chronische longaandoeningen als brochiits en longemfyseem. Er is een onderverdeling in stadia GOLD 1 tot  4. Het is een veelomvattende aandoening; van luchtweg ontstekingen tot moeilijk ademhalen en slecht kunnen inspannen. Zelfs eten kan teveel energie kosten en daardoor kan gewichtsverlies ontstaan. De ziekte kan niet genezen worden, maar behandeling geeft steeds betere resultaten. Ook zelf kunt u  er veel aan doen!
Fysiotherapie Ootmarsum en Langeveen maken deel uit van het samenwerkingsverband COPE-ACTIEF met het MST. Longartsen en 18 fysiotherapie pratkijken werken hierbij samen. Voortdurende scholing en toepassen van de nieuwste wetenschappelijke en trainingsinzichten is de meerwaarde hiervan. Ook met huisartsen in de regio wordt samengewerkt in COPD projecten ( oa de pilot van TOCHT )
Uit onderzoek is vast komen te staan dat bewegen/trainen veel winst kan opleveren.Het uithoudingsvermogen en de kracht van arm en beenspieren worden hierdoor beter. Aanleren van een andere ademhaling kan zorgen voor minder benauwdheid. De kwaliteit van leven gaat omhoog.
Hiervoor is een goede begeleiding noodzakelijk. Door onze interesse in dit vakgebied en uitgebereide scholing van onze fysiotherapeuten kunnen wij u deze aanbieden. Na verwijzing van een huisarts en/of longarts starten wij de behandeling. Het opstellen van het behandelplan is  afhankelijk van de ernst van de aandoening en de mogelijkheden tot training.
Meestal zult u verbaasd staan wat er nog mogelijk is. Naast ademcontrole en technieken tot beter ademhalen en hoesten ( pursed llip breathing en huff technieken ) krijgt u hopelijk meer uithoudingsvermogen. Vrijwel iedere dag is er onder begeleiding mogelijkheid tot training.
Kosten: COPD valt onder de chronische aandoeningen. Dit bekent dat de behandelingen grotendeels uit de basisverzekering vergoed worden. Bij vragen willen wij u graag adviseren.
Schouderklachten
De NSA therapeut behandeld de nek, schouder en armklachten volgens de door D.J. Stenvers ontwikkelde methode. Deze methode gaat uit van het mobiliseren van het schoudergewricht op een andere manier. Vanuit de reguliere fysiotherapie wordt de arm ten opzichte van het schouderblad bewogen.  Deze 2,  arm en schouderblad,  vormen samen het schoudergewricht. Nu echter wordt het schouderblad ten opzichte van de arm bewogen. Veelal is deze werkwijze minder pijnlijk en veel effectiever om beperkingen te verminderen. Bij klachten als frozen shoulder of impingement (inklemming of beklemming van weefsel onder het schouderdak) heeft de NSA methode sterk de voorkeur en leidt veelal sneller tot resultaat.
Na herstel van en vermindering van de (nachtelijke) pijn kan er een oefenprogramma opgesteld worden. Hierbij wordt de teruggekregen bewegelijkheid (mobiliteit) verder getraind. De belastbaarheid van de schoudergordel komt met behulp van deze training op nivo.
In onze werken wij  volgens de NSA Stenvers methode.